Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Problematyka badawcza proponowana w pracach magisterskich w Zakładzie Rozwoju Regionalnego

  • Zrównoważony rozwój miast i regionów
  • Postawy i zachowania społeczne wobec problemów środowiskowych
  • Czynniki i bariery rozwoju gmin i regionów
  • Rozwój i przekształcenia miast przemysłowych
  • Przemiany przestrzennej organizacji wybranych branż przemysłu i usług w skali krajowej, regionalnej i lokalnej
  • Społeczne i gospodarcze przemiany przestrzeni miejskiej, w tym postrzeganie przestrzeni miejskiej
  • Wpływ samorządów i różnych instytucji na rozwój lokalny i zagospodarowanie przestrzenne
  • Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej